Home Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De garantie geldt uitsluitend bij fabricagefouten en alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, kunt u dus niet vergoed krijgen.
  2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer het blad is bewerkt.
  3. Roestplekken veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de garantie.
  4. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
  5. Garantieclaims kunt u tot 2 jaar na de leveringsdatum indienen.
  6. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enzovoort. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.